Om Børnehaven Amsterdamvej

Børnehaven Amsterdamvej blev startet af Thyra Nielsen 15.10 1933. Thyra Nielsen ville gerne give børnene i kvarteret et pasningstilbud og startede derfor på eget initiativ børnehaven. Thyra Nielsen var leder helt frem til 1969, hvor hun blev afløst af Gudrun Hansen.

Nogle år efter at børnehaven var blevet åbnet, fik Thyra Nielsen tilføjet en fritidsskole, O.H. Bærentzens Fritidsskole (blev senere til et fritidshjem), som fungerede helt frem til 31.07 2016. Fritidshjemmet og børnehaven blev med tiden  adskilt fra hinanden. 

Der var ligeledes i en kortere periode tilknyttet en ½ dags børnehave. 

I dag står børnehaven her stadig. Oprindeligt var børnehaven privat, men fik senere driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Gudrun Hansen var leder af institutionen frem til 01.11 2008, hvor Claus Østergaard tog over frem til 01.08.2022. Nuværende leder er Jeanette Jacobsen som har været i huset siden 01.03.2009.

Børnehaven blev 01.04 2012 privatiseret, og er det den dag i dag. Børnehaven blev dengang godkendt til at huse 35 børn -  i dag er børnehaven godkendt til 40 børn

Som følge af privatiseringen har børnehaven sin egen venteliste, hvor alle frit kan blive skrevet på.

Trods status som privat, så har børnehaven indgået tiltrædelsesoverenskomster med de faglige organisationer, således at børnehavens ansatte aflønnes og har har samme rettigheder, som personer ansat i det offentlige.

Det har fra tidlig tid været en kultur , at børnehaven ser sig som en familie og et andet hjem for børn og voksne. Hvor det har været muligt, er det "institutionsagtige" taget ud. Børnehaven er også båret af stærke værdier, der ligeledes har rødder langt tilbage i tiden. Desuden har børnehaven en lang række traditioner, der også er med til at definere den.